Ljubav kod žena je kratkog roka?

Na današnji dan pre 110 godina dnevni list „Mali žurnal“ je pružio spektar različitih viđenja trajanja ljubavi kod žena, pa i njihove vernosti.

Za rubriku Malog žurnala koja glasi ženski svet, su 13. jula pisali pripadnici muškog pola. Njihove različite profesije su davale jedinstvena viđenja teme.

Autor teksta je i sam bio svestan da je teško izmeriti ljubav prema nekome i da često ni u ovom slučaju ženske osobe nisu bile sposobne da procene sebe i svoja osećanja.

Pojedinci su prihvatili ovu tešku ulogu i iz iskustva prosvedočili, dajući svoje mišljenje.

Jedan ispitanik, profesor, je smatrao da žene vole koliko i rđav đak dobru knjigu, objasnio je da su zaljubljene samo dok misle da ih jedan muškarac voli, a kad krene više njih one postanu nezainteresovane i hladne.

Navodi se u tekstu da nisu sve misli osvetljene i da je bilo dosta njih pogrdnih.

„Žena verno služi koliko i jedan nov dimnjak. Kad se češće čisti sve je manje opasnija“, izjavio je pretpostavili ste, po profesiji dimnjičar.

Pesimističan ribar se izjasnio da njihova ljubav nije dugog veka, odnosno da je nešto manje postojana od njegove mreže, a duže od jednog dana hvatanja ribe.

Da žena ljubi kratkog roka složili su se gotovo svi, fotograf to poredi sa vremenom koliko treba ljudima da se nameste za sliku. Kaže čim se svrši čin fotografisanja nestaje i žarkih poljubaca.

Pisac ovog teksta je verovao u ljubav žene i da ona može ljubiti večno, jedino ostaje pitanje koga?

Žena je sposobna da ljubi dugo izjavio je novinar.

Dodao je: „Ona voli dugo kao čitalac senzaciju. Zatim ga pregleda izvesno vreme kao devojka uvodni deo. Posle toga ceni ga kao kakav vlasnik radnje oglase na četvrtoj strani i najzad uvija u njega sir“.

Međutim, slikar i hlebar su pozivali na opreznost verujući da dužina traje kako od osobe tako i uložene brige. Odnosno ako je platno slabije i sama ljubav neće biti jaka, ali da je u suštini važna ruka koja oslikava.

Tako je i hleb dobar kad se stavi da se peče i kad se zagreje, pak čim se ne obrati pažnja u trenutku se prepeče.

Kakvog je stava sveštenik, to ostaje na svakom čitaocu pojedinačno da odredi značenje. Njegovo tumačenje glasi da je ljubav žene služba bez svih „velikih“ pesama i jevanđelja i da se ona obično završava onde gde treba da započne.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar